Κρίκος Μεταλλικός Με Μηχανισμό Και Θηλάκι χρυσό

1.50