Κέντημα Σεμέν Μετρητό 12-26

350.00

Materials to embroider it: 37 €

Dimensions: 0,30 x 0,85 m